Το πρακτικό αφορά το θέμα του «μορατόριουμ» θέσεων στη Δημόσια Υπηρεσία και στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα. Στο πρακτικό καταγράφεται η συμφωνία με την κυβέρνηση για την κάλυψη των μόνιμων και διαρκών αναγκών με μόνιμο προσωπικό. Περισσότερα.

Η εγκύκλιος καθορίζει τον τρόπο και τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων καθώς και τη διαδικασία πρόσληψης έκτακτου προσωπικού στον ευρύτερο δημόσιο τομέα Περισσότερα.