χειραψίαΗ κατ΄αρχην συμφωνία αφορά την ανανέωση των Συλλογικών Συμβάσεων στους Ημικρατικούς Οργανισμούς και Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Είναι τετραετούς διάρκειας και καλύπτει τα έτη 2015-2018. Η συμφωνία εγκρίθηκε από το Γενικό Συμβούλιο της ΟΗΟ στις 7 Σεπτεμβρίου 2015. Περισσότερα.

υπουργειο οικονομικώνΗ συμφωνία υπογράφηκε σήμερα απο τον Υπουργό Οικονομικών και τους Γενικούς Γραμματείς των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων ΣΕΚ και ΠΕΟ και αναφέρεται στα έτη 2013 και 2014.Περισσότερα.

Υπογράφηκε στις 21 Μαρτίου 2012.Περισσότερα.

Υπογράφηκε στις 30 Ιανουαρίου 2008.Περισσότερα.

Υπογράφηκε στις 14 Ιανουαρίου 2005.Περισσότερα.

Υπογράφηκε στις 29 Νοεμβρίου 2001.Περισσότερα.

Υπογράφηκε στις 18 Δεκεμβρίου 1998. Περισσότερα.

Υπογράφηκε στις 14 Νοεμβρίου 1995. Περισσότερα.

Υπογράφηκε στις 18 Δεκεμβρίου 1992. Περισσότερα.