Η Νομοθεσία Ν.73(Ι)/2014 ψηφίστηκε απο τη Βουλή Των Αντιπροσώπων και αναφέρεται στον τρόπο μισθοδοτικής τοποθέτησης του προσωπικού του ευρύτερου δημόσιου τομέα, που προάγεται ή διορίζεται σε θέσεις Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής. Περισσότερα.