Κυριακή, 4 Οκτωβρίου 2015
  Log In
Ποιά είναι η ΟΗΟ ...
H OHO στο Twitter
Ταυτότητα ΣΕΚ
Κάρτα ΣΕΚ
Η ΟΗΟ σε συνεργασία με τη ΣΕΚ προσφέρει σε όλα τα μέλη της την Ταυτότητα ΣΕΚ. Η ταυτότητα εξασφαλίζει εκπτώσεις σε μια εκτεταμένη σειρά προϊόντων και υπηρεσιών.
Αρθρογραφία
Επίκαιρη Αρθρογραφία
Τελευταία Νέα

Η κατ΄αρχην συμφωνία αφορά την ανανέωση των Συλλογικών Συμβάσεων στους Ημικρατικούς Οργανισμούς και Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Είναι τετραετούς διάρκειας και καλύπτει τα έτη 2015-2018. Η συμφωνία εγκρίθηκε από το Γενικό Συμβούλιο της ΟΗΟ στις 7 Σεπτεμβρίου 2015. Περισσότερα

Αναρτήθηκε Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2015


Η απόφαση λήφθηκε σε κοινή συνεδρία των επιτροπών των Αγροπυροσβεστών όπου εξετάστηκε η πορεία των πραγμάτων μέχρι σήμερα. Η μη έγκριση της συμφωνίας Υπουργείου Εσωτερικών και Συνδικαλιστικών Οργανώσεων ΣΕΚ και ΠΕΟ από το Υπουργικό Συμβούλιο δημιουργεί άνιση μεταχείριση και διάκριση για 139 αγροπυροσβέστες . Περισσότερα

Αναρτήθηκε Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2015


Η ΟΗΟ-ΣΕΚ στην προσπάθεια της να στηρίξει τους απολυθέντες εργαζόμενους των Κυπριακών Αερογραμμών, μεταξύ άλλων, ανέλαβε τη συνέχιση και βελτίωση ομαδικού σχεδίου ασφάλειας ζωής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που είχαν μέσω της Συντεχνίας τους (ΣΥΝΥΚΑ). Στο σχέδιο μπορεί παράλληλα να ενταχθεί οποιοδήποτε μέλος της ΟΗΟ μετά από σχετική αίτηση προς την ΟΗΟ. Περισσότερα

Αναρτήθηκε Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2015


Η ΟΗΟ αξιώνει απο τις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Οικονομικών και Προυπολογισμού και Νομικών να μην προωθείσουν το Νομοσχέδιο όπως έχει κατατεθεί από το Υπουργείο Οικονομικών Περισσότερα

Αναρτήθηκε Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2015


Η συνημμένη επιστολή στάληκε στον Υφυπουργό Παρά τω Προέδρω κ. Κωνσταντίνο Πετρίδη απο τους Γενικούς Γραμματείς των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων ΟΗΟ-ΣΕΚ και ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ Περισσότερα

Αναρτήθηκε Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2015


Η ΟΗΟ στην προσπάθεια της να προσφέρει νέες υπηρεσίες και νέα ωφελήματα στα μέλη της, εξέδωσε την Ταυτότητα Μέλους της ΣΕΚ η οποία θα χρησιμοποιείται ως εκπτωκάρτα και για παραχώρηση ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Περισσότερα

Αναρτήθηκε Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2014


Οι Νομοθεσίες αναφέρονται στις αποκοπές των εργαζομένων και τα συνταξιοδοτικά. Θα βρείτε επίσης Πίνακες που καταγράφουν την επίπτωση στους μισθούς καθώς και επεξηγηματικό σημείωμα που αφορά τον τρόπο εφαρμογής του Νόμου για τα συνταξιοδοτικά. Περισσότερα

Αναρτήθηκε Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2014


Η ΟΗΟ αφού ενημερώθηκε για τις κατ΄αρχήν θέσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, σε δύο συναντήσεις με υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου, καλέσε σύσκεψη στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης παγκύπρια καθορίζοντας τις βασικές τις επιδιώξεις Περισσότερα

Αναρτήθηκε Τετάρτη, 16 Ιουλίου 2014


Οι δηλώσεις έγιναν το Σάββατο 11 Ιουλίου στο Τρίτο Πρόγραμμα του ΡΙΚ και αναδημοσιεύονται στην ηλεκτρονική εφημερίδα "stockwatch"με αφορμή τις δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών Περισσότερα

Αναρτήθηκε Δευτέρα, 14 Ιουλίου 2014


Οι καταρχήν θέσεις και τα σχόλια της OHO επί της ενδιάμεσης μελέτης που κατέθεσαν οι Άγγλοι εμπειρογνώμονες προς το Υπουργείο Εσωτερικών για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η Ομοσπονδία απέστειλε τις θέσεις της στον Υπουργό Εσωτερικών και αναμένει να καθοριστεί συνάντηση. Περισσότερα

Αναρτήθηκε Παρασκευή, 11 Απριλίου 2014


Η ΟΗΟ-ΣΕΚ θεωρεί πως ο Νόμος που έχει ψηφιστεί απο τη Βουλή Των Αντιπροσώπων, για τις αποκρατικοποιήσεις, θα μπορούσε να ήταν πληρέστερος σε ότι αφορά τη διαφύλαξη των εργασιακών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των εργαζομένων στους Ημικρατικούς Οργανισμούς. Περισσότερα

Αναρτήθηκε Τετάρτη, 5 Μαρτίου 2014


Η ΟΗΟ-ΣΕΚ αξιώνει απο τον Υπουργό Οικονομικών την συμπερίληψη βασικών απαιτήσεων της, στο Νομοσχέδιο που ετοιμάζεται για τις αποκρατικοποιήσεις. Περισσότερα

Αναρτήθηκε Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου 2014

You can add your advertisment here!