Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2015
  Log In
Ποιά είναι η ΟΗΟ ...
H OHO στο Twitter
Ταυτότητα ΣΕΚ
Κάρτα ΣΕΚ
Η ΟΗΟ σε συνεργασία με τη ΣΕΚ προσφέρει σε όλα τα μέλη της την Ταυτότητα ΣΕΚ. Η ταυτότητα εξασφαλίζει εκπτώσεις σε μια εκτεταμένη σειρά προϊόντων και υπηρεσιών.
Αρθρογραφία
Επίκαιρη Αρθρογραφία
Τελευταία Νέα

Η ΟΗΟ-ΣΕΚ στην προσπάθεια της να στηρίξει τους απολυθέντες εργαζόμενους των Κυπριακών Αερογραμμών, μεταξύ άλλων, ανέλαβε τη συνέχιση και βελτίωση ομαδικού σχεδίου ασφάλειας ζωής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που είχαν μέσω της Συντεχνίας τους (ΣΥΝΥΚΑ). Στο σχέδιο μπορεί παράλληλα να ενταχθεί οποιοδήποτε μέλος της ΟΗΟ μετά από σχετική αίτηση προς την ΟΗΟ. Περισσότερα

Αναρτήθηκε Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2015


Η ΟΗΟ αξιώνει απο τις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Οικονομικών και Προυπολογισμού και Νομικών να μην προωθείσουν το Νομοσχέδιο όπως έχει κατατεθεί από το Υπουργείο Οικονομικών Περισσότερα

Αναρτήθηκε Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2015


Η συνημμένη επιστολή στάληκε στον Υφυπουργό Παρά τω Προέδρω κ. Κωνσταντίνο Πετρίδη απο τους Γενικούς Γραμματείς των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων ΟΗΟ-ΣΕΚ και ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ Περισσότερα

Αναρτήθηκε Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2015


Εδώ θα δείτε τον Κατάλογο των ΜΕΛΩΝ του Ταμείου Ευημερίας.Θα βρείτε επίσης τα παρεχόμενα ωφελήματα για τα μέλη που αφορούν το 2015 καθώς και τις ευκαιρίες καλοκαιρινών διακοπών για τα ΜΗ ΜΕΛΗ του Ταμείου Ευημερίας Περισσότερα

Αναρτήθηκε Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου 2015


To ψήφισμα εγκρίθηκε από τους εργαζόμενους των Κυπριακών Αερογραμμών σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το υπουργείο Οικονομικών, μετά την απόφαση για αναστολή εργασιών της Εταιρείας. Το ψήφισμα επιδόθηκε σε εκπρόσωπο του υπουργού Οικονομικών, Χάρη Γεωργιάδη. Περισσότερα

Αναρτήθηκε Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου 2015


Η ανακοίνωση εκδόθηκε μετά την αρνητική γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο αίτημα της Κυπριακής Δημοκρατίας για παροχή οικονομικής βοήθειας στις Κυπριακές Αερογραμμές Περισσότερα

Αναρτήθηκε Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου 2015


Το Νομοσχέδιο που ετοιμάστηκε από το υπουργείο Εσωτερικών μας δόθηκε στη σημερινή συνάντηση που είχαμε με τον υπουργό Εσωτερικών και υπηρεσιακούς του συνεργάτες. Στη συνάντηση επεξηγήσαμε τις θέσεις της ΟΗΟ όπως αυτές λήφθηκαν στην Παγκύπρια Σύσκεψη Στελεχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στις 10 Ιουλίου 2014 και είχαν αποσταλεί στο Υπουργείο με επιστολή στις 16 του ιδίου μήνα. Περισσότερα

Αναρτήθηκε Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου 2014


Η ΟΗΟ στην προσπάθεια της να προσφέρει νέες υπηρεσίες και νέα ωφελήματα στα μέλη της, εξέδωσε την Ταυτότητα Μέλους της ΣΕΚ η οποία θα χρησιμοποιείται ως εκπτωκάρτα και για παραχώρηση ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Περισσότερα

Αναρτήθηκε Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2014


Την απόφαση για αναστολή έλαβε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΟΗΟ σε σημερινή έκτακτη συνεδρία. Περισσότερα

Αναρτήθηκε Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2014


οι δηλώσεις έγιναν απο το Γενικό Γραμματέα της ΟΗΟ στο ραδιόφωνο του Τρίτου Προγράμματος του ΡΙΚ, Περισσότερα

Αναρτήθηκε Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2014


Οι Νομοθεσίες αναφέρονται στις αποκοπές των εργαζομένων και τα συνταξιοδοτικά. Θα βρείτε επίσης Πίνακες που καταγράφουν την επίπτωση στους μισθούς καθώς και επεξηγηματικό σημείωμα που αφορά τον τρόπο εφαρμογής του Νόμου για τα συνταξιοδοτικά. Περισσότερα

Αναρτήθηκε Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2014


Οι θέσεις αναφέρονται στο Νομοσχέδιο που έχει κατατεθεί στη Βουλή Των Αντιπροσώπων με τίτλο "περί μεταβιβάσεως και υποθηκεύσεως ακινήτων (τροποποιητικό) Νόμο του 2014 Περισσότερα

Αναρτήθηκε Τετάρτη, 27 Αυγούστου 2014


Η συμφωνία πλαίσιο αναφέρεται στη συμφωνία που επιτεύθχηκε στις 26.6.2014, μεταξύ Κυβέρνησης και των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων ΣΕΚ και ΠΕΟ για την ανανέωση των Συλλογικών Συμβάσεων για τα έτη 2013-2014 για τους Ημικρατικούς Οργανισμούς, Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου και Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης Περισσότερα

Αναρτήθηκε Παρασκευή, 1 Αυγούστου 2014


Η ΟΗΟ αφού ενημερώθηκε για τις κατ΄αρχήν θέσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, σε δύο συναντήσεις με υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου, καλέσε σύσκεψη στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης παγκύπρια καθορίζοντας τις βασικές τις επιδιώξεις Περισσότερα

Αναρτήθηκε Τετάρτη, 16 Ιουλίου 2014


Οι δηλώσεις έγιναν το Σάββατο 11 Ιουλίου στο Τρίτο Πρόγραμμα του ΡΙΚ και αναδημοσιεύονται στην ηλεκτρονική εφημερίδα "stockwatch"με αφορμή τις δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών Περισσότερα

Αναρτήθηκε Δευτέρα, 14 Ιουλίου 2014


Ο Νόμος 109(Ι)/2014, ψηφίστηκε απο τη Βουλή Των Αντιπροσώπων στις 11 Ιουλίου 2014 Περισσότερα

Αναρτήθηκε Δευτέρα, 14 Ιουλίου 2014


Η συμφωνία υπογράφηκε σήμερα απο τον Υπουργό Οικονομικών και τους Γενικούς Γραμματείς των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων ΣΕΚ και ΠΕΟ και αναφέρεται στα έτη 2013 και 2014 Περισσότερα

Αναρτήθηκε Πέμπτη, 26 Ιουνίου 2014


Η Νομοθεσία Ν.73(Ι)/2014 ψηφίστηκε απο τη Βουλή Των Αντιπροσώπων και αναφέρεται στον τρόπο μισθοδοτικής τοποθέτησης του προσωπικού του ευρύτερου δημόσιου τομέα, που προάγεται ή διορίζεται σε θέσεις Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής. Περισσότερα

Αναρτήθηκε Πέμπτη, 26 Ιουνίου 2014


Οι καταρχήν θέσεις και τα σχόλια της OHO επί της ενδιάμεσης μελέτης που κατέθεσαν οι Άγγλοι εμπειρογνώμονες προς το Υπουργείο Εσωτερικών για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η Ομοσπονδία απέστειλε τις θέσεις της στον Υπουργό Εσωτερικών και αναμένει να καθοριστεί συνάντηση. Περισσότερα

Αναρτήθηκε Παρασκευή, 11 Απριλίου 2014


Η ΟΗΟ-ΣΕΚ θεωρεί πως ο Νόμος που έχει ψηφιστεί απο τη Βουλή Των Αντιπροσώπων, για τις αποκρατικοποιήσεις, θα μπορούσε να ήταν πληρέστερος σε ότι αφορά τη διαφύλαξη των εργασιακών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των εργαζομένων στους Ημικρατικούς Οργανισμούς. Περισσότερα

Αναρτήθηκε Τετάρτη, 5 Μαρτίου 2014


Σε κλοιό απεργιακών κινητοποιήσεων αύριο Παρασκευή η Κύπρος λόγω της 24ωρης και 12ωρης προειδοποιητικής στάσης εργασίας των εργαζομένων όλων των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων στη Cyta και Αρχή Ηλεκτρισμού, αντίστοιχα. Περισσότερα

Αναρτήθηκε Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2014


Αξιώνουμε τροποποίηση του Νομοσχεδίου κατα τρόπο που να διασφαλίζονται τα αυτονόητα όπως οι θέσεις εργασίας και τα δικαιώματα των εργαζομένων στους Ημικρατικούς Οργανισμούς. Περισσότερα

Αναρτήθηκε Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2014


Η ΟΗΟ-ΣΕΚ αξιώνει απο τον Υπουργό Οικονομικών την συμπερίληψη βασικών απαιτήσεων της, στο Νομοσχέδιο που ετοιμάζεται για τις αποκρατικοποιήσεις. Περισσότερα

Αναρτήθηκε Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου 2014


Η επιστολή στάλθηκε προκειμένου να επισημάνει για ακόμα μια φορά στην Κυβέρνηση πως δεν πρέπει να συμφωνηθούν δεσμεύσεις που να μην αφήνουν περιθώρια διαλόγου με το Συνδικαλιστικό Κίνημα. Περισσότερα

Αναρτήθηκε Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2013

You can add your advertisment here!